Závěrečná zkouška

Poplatek autoškole - 1. zkouška 0 Kč
Poplatek autoškole - opakovaná zkouška z pravidel (e-testy) 0 Kč
Poplatek autoškole - opakovaná zkouška z praktické jízdy 0 Kč
* Každý nový žadatel o řidičské oprávnění skupiny B obdrží v ceně výukové CD a učebnici
Vyučovací hodina trvá dle zákona č. 247/2000 Sb. 45 minut
Všechny ceny jsou smluvní!
Ceny s DPH. Platnost ceníku od 4.11.2021