Výuka pravidel silničního provozu a zdravotnická příprava

výuka probíhá v učebně autoškoly na Viniční 240 dle individuálního plánu.

Praktický výcvik

praktický výcvik plánujeme dle individuálních potřeb klienta