1) Zkouška z pravidel silničního provozu a zdravotnické přípravy

Formou elektronického testu

  • test se skládá z 25 náhodně vybraných otázek
  • na složení testu máte 30 minut
  • maximum je 50 bodů
  • minimum bodů pro hodnocení "prospěl" je 43 bodů

2) Zkouška z praktické jízdy

Začíná zpravidla od provozovny autoškoly nebo po dohodě se zkušebním komisařem z jiného vhodného místa. Zohledňujeme individuální potřeby žadatelů, jak na místo, tak na termín a čas zkoušky – vše je na domluvě.

Co si vzít s sebou na závěrečnou zkoušku:

  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz)
  • řidičský průkaz (pokud již vlastníte)
  • na zkoušku z praktické jízdy pro skupiny Am, A1, A2, A také vhodné vybavení (helma, rukavice, oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi, pevná obuv)

Poplatek za zkoušku:

Dle § 39a zákona č. 247/2000 Sb. musí žadatel zaplatit úřadu obce s rozšířenou působností poplatek za zkoušku ve výši 700,- Kč.

Za opakovanou zkoušku z pravidel (eTesty) 100,- Kč a za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400,- Kč.

Naší autoškole za první zkoušku neplatíte nic.